Bộ Trị Mụn 2 Serum và viên uống trị mụn Smaxx Well Trog 30 Ngày

Viên uống trị mụn Smaxx Well, liệu trình dùng 30 ngày: Giá Gốc: 550,000  VNĐ=> Giá Ưu Đãi: 350,000 VNĐ.

Serum Trị Mụn Smaxx Well Liệu trihf 30 ngày/ 2 lọ. Giá Gốc : 350,000/Lọ => Giá Ưu Đãi: 275,000/lọ.

Giá gốc Bộ liệu trihf serum: 700,000/2 lọ => Giá Ưu Đãi: 550,000/2 lọ.

Tổng Liệu trình viên uống trị mụn + 2 lọ Serum trị mụn Smaxx well: 1,250,000 VNĐ

Sở Hữu ngay với giá ưu đãi Chỉ còn: 900,000 VNĐ .